Nye tider pr. 6. marts 2018

Hallens nuværende hovedgang mod vest lukkes pga. skole- og halbyggeriet, og brugerne henvises derfor til den nye indgang mod øst. Det vil fortsat være muligt at benytte indgangen mod nord i fodboldafdelingen. I samme forbindelse åbnes dele af den nye p-plads med indkørsel fra Frølundvej. Den eksisterende p-plads, med indkørsel fra Palle Fløesvej, kan også fortsat benyttes, men brugerne herfra ledes med skiltning syd om hallen til den nye indgang. Det nye indgangsparti belægges i første omgang ikke med yderligere fliser, og der henstilles derfor til at gøre brug af de udlagte måtter. Der etableres en midlertidig cykelparkering ved tennisbanerne i et forsøg på at adskille fodgængere og cyklister. Busser henvises i byggeperioden til p-pladsen med indkørsel fra Palle Fløesvej, da tilkørselsforholdene til den nye p-plads endnu ikke er optimale for store køretøjer. Herning Kommunale Ejendomme vil sørge for, at skiltningen ved indfaldsvejene ajourføres. Festlokalet, Gj. KFUM lokalet samt Gj. Sdr. lokalet nedlægges. Cafeteriet lukkes midlertidigt, og forplejning til diverse formiddagshold sker rundt om i hallen under hensyntagen til de øvrige aktiviteter. I overgangsperioden, fra medio september 2018 til byggeriet står færdigt primo 2020, forventes cafeteriet at genåbne i Hauge lokalet. Med venlig hilsen Hammerum Hallen

Husstandsindsamlingen

Ca. 130 ambassadører er netop nu på vej rundt for at besøge samtlige 3200 husstande i Hammerum-Gjellerup området. Lidt hovedregning fortæller, at de i gennemsnit hver skal besøge 25 husstande, så de får travlt, de 14 dage husstandsindsamlingen foregår. Heldigvis er entusiasmen og humøret højt – og mange har allerede været i gang fra dag et. Du kan følge indsamlingens forløb på indsamlingsbarometeret.

Kunstgræsbanerne er snart klar

Der arbejdes intenst på at færdiggøre kunstgræsbanerne. Selv weekenderne bliver taget i brug. Og det ser virkelig lovende ud – selv om vejret naturligvis har drillet en del.  

Sponsorsalg

17 ildsjæle har sagt ja til at besøge en lang række virksomheder med relation til Hammerum-Gjellerupområdet med et tilbud om at tegne sponsorater. Salget foregår i uge 44-45-46, og målet er at nå hele vejen rundt med personlig kontakt til alle, som kan have lyst til at være med. Savner du besøg eller en opringning når salgsperioden er overstået, er du meget velkommen til at kontakte Klaus Jacobsen på 28 35 28 00 eller klaus.jacobsen@all-graphic.dk

Om projektet

Udbygningen og moderniseringen af Hammerum Hallen foregår sideløbende med bygningen af Lindbjergskolen. Du kan følge skoleprojektet her

Hal-projektet er stadig under udvikling. Siden her bliver derfor løbende opdateret, efterhånden som detaljerne falder på plads. Det kan du følge her. Men én ting ligger helt fast: Det bliver alletiders!

Kontakt

Foreningslivet og Hammerum Hallen har i fællesskab fundet en gruppe, som har påtaget sig arbejdet omkring udvikling af projektet og indsamling af midler.

Koordinator for gruppen er Klaus Engbjerg Jacobsen.
( 28 35 28 00 / klaus.jacobsen@all-graphic.dk )

Kontaktoplysninger på Hammerum Hallens bestyrelse kan findes på www.hammerumhallen.dk

Copyright © 2018 Alletiders - Hjemmesiden er lavet af I am Web