Nye tider pr. 6. marts 2018

Hallens nuværende hovedgang mod vest lukkes pga. skole- og halbyggeriet, og brugerne henvises derfor til den nye indgang mod øst. Det vil fortsat være muligt at benytte indgangen mod nord i fodboldafdelingen. I samme forbindelse åbnes dele af den nye p-plads med indkørsel fra Frølundvej. Den eksisterende p-plads, med indkørsel fra Palle Fløesvej, kan også fortsat benyttes, men brugerne herfra ledes med skiltning syd om hallen til den nye indgang. Det nye indgangsparti belægges i første omgang ikke med yderligere fliser, og der henstilles derfor til at gøre brug af de udlagte måtter. Der etableres en midlertidig cykelparkering ved tennisbanerne i et forsøg på at adskille fodgængere og cyklister. Busser henvises i byggeperioden til p-pladsen med indkørsel fra Palle Fløesvej, da tilkørselsforholdene til den nye p-plads endnu ikke er optimale for store køretøjer. Herning Kommunale Ejendomme vil sørge for, at skiltningen ved indfaldsvejene ajourføres. Festlokalet, Gj. KFUM lokalet samt Gj. Sdr. lokalet nedlægges. Cafeteriet lukkes midlertidigt, og forplejning til diverse formiddagshold sker rundt om i hallen under hensyntagen til de øvrige aktiviteter. I overgangsperioden, fra medio september 2018 til byggeriet står færdigt primo 2020, forventes cafeteriet at genåbne i Hauge lokalet. Med venlig hilsen Hammerum Hallen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Om projektet

Udbygningen og moderniseringen af Hammerum Hallen foregår sideløbende med bygningen af Lindbjergskolen. Du kan følge skoleprojektet her

Hal-projektet er stadig under udvikling. Siden her bliver derfor løbende opdateret, efterhånden som detaljerne falder på plads. Det kan du følge her. Men én ting ligger helt fast: Det bliver alletiders!

Kontakt

Foreningslivet og Hammerum Hallen har i fællesskab fundet en gruppe, som har påtaget sig arbejdet omkring udvikling af projektet og indsamling af midler.

Koordinator for gruppen er Klaus Engbjerg Jacobsen.
( 28 35 28 00 / klaus.jacobsen@all-graphic.dk )

Kontaktoplysninger på Hammerum Hallens bestyrelse kan findes på www.hammerumhallen.dk

Copyright © 2018 Alletiders - Hjemmesiden er lavet af I am Web