Jo flere penge vi kan samle ind, desto bedre bliver vores faciliteter!

FØRSTE DELMÅL ER NÅET

Status pr. 22. december 2017:

4.050.000 kr.

fra områdets husstande og virksomheder!

Det er alletiders!

Indsamling

Sideløbende med at Herning Kommune bygger Lindbjerg Skolen – et af Danmarks mest spændende og fremsynede skolebyggerier – har Hammerum Hallen søgt midler til at udbygge og opgradere Idræts- og kulturcenteret med nye, tidssvarende faciliteter både indendørs og udendørs.

Herning Kommune bidrager med 8 mio. kroner til projektet. Vi har lovet at skaffe mindst 4 mio. Ud af de 4 mio. kroner er der afsat 1 mio. til to kunststof fodboldbaner, 1 mio. til boldeksperimentarium og fitness samt 2 mio til ny det nye motorik- og bevægelsescenter. Men målet er at skaffe mere end 4 mio. kroner, for så kan vi frit benytte pengene på at opfylde ønsker til indretning, opgradering, modernisering.

Der er al mulig grund til at give al den støtte, man magter. Hver eneste krone bliver anvendt til glæde for dig og din familie!

INDSAMLINGENS 4 FASER

For at nå det samlede mål på minimum 4 mio. kroner er der igangsat en række aktiviteter og initiativer, som samlet set skal bringe os i mål:

 • 1. HUSSTANDSINDSAMLING:

  130 ambassadører stemmer dørklokker i hele Hammerum/Gjellerup området i uge 44-45-46. Der er planlagt en kort, intensiv indsamlingsperiode fordi vi dermed håber at undgå ”metaltræthed” både hos områdets beboere og hos vores ambassadører.

  Målsætning for husstandsindsamlingen er 1 mio. kroner.

 • 2. SPONSORSALG:

  17 ildsjæle med relationer til områdets erhvervsliv har sagt ja til at besøge virksomhederne i området, og virksomheder med relation til området. De har forskellige sponsorpakker til rådighed og håber at kunne bidrage med 1 mio. kroner. Sponsorsalget foregår i november måned 2017

 • 3. TILSKUD FRA FONDE:

  Hen over de næste 2 år vil der kontinuerligt blive sendt ansøgninger af sted til forskellige lokale og nationale fonde, som har til formål at støtte både byggeri, indretning og aktiviteter som er indeholdt i vores projekt. Der er ikke sat budget på dette. Vi håber at kunne finde støtte og opbakning, ikke mindst hos en række lokale fonde, som traditionelt har været venlig stemt overfor lignende ansøgninger.

 • 4. TILSKUD FRA FORENINGSLIVET – HERUNDER KSU:

  Områdets ”4 gamle” foreninger, Gjellerup KFUM, Gjellerup Sdr., Hammerum IF og Hauge GIF, som står bag Knyt Sammen Ugen, har hver hensat 125.000 af tidligere års overskud til ”et større fælles projekt”. Disse 500.000 kr. er man blevet enige om at frigive til halprojektet.

  Siden 2015 har også Sport 92 stået bag KSU, og den nye konstellation med 5 KSU foreninger har endnu ikke givet endeligt tilsagn om et støttebeløb, men da man taler om en del af KSU overskuddet i 5-års perioden fra 2015 – 2019 kan der, forudsat at KSU også fremadrettet oplever stor opbakning, blive tale om et betragteligt beløb.

  Ud over KSU midlerne er der også allerede tilkendegivelser om direkte donationer af en del penge fra foreningslivet – herunder også Hammerum IF’s Old Boys, som især glæder sig over de nye kunststofbaner.

DET SAMLEDE INDSAMLINGSRESULTAT BLIVER LØBENDE OPDATERET PÅ BAROMETERET ØVERST PÅ SIDEN.

Barometeret viser det beløb, der er endeligt bekræftet – enten via indbetaling eller med underskrift.

Konkurrence

Alletiders konkurrence for alle, der støtter med 50,- kroner pr. måned eller mere…

For at sætte lidt ekstra kolorit på vores husstandsindsamling, har vi været i kontakt med en række virksomheder, som velvilligt har stillet præmier til rådighed.

Sådan kan du støtte

Uanset om du er privatperson eller virksomhedsleder, bliver du en gang i efteråret besøgt af én af vores mange indsamlere. De har alle oplysninger om støttemulighederne med, så du kan vælge hvilken mulighed der passer dig og din familie bedst.

Der bliver mulighed for at betale over flere år. På den måde kan et støttebeløb måske bedre indpasses i budgettet. 

OBS: Hvis du endnu ikke har haft besøg, men gerne vil bidrage til projektet, er du velkommen til at ringe eller skrive til Sisse på 29 28 35 59/ sunsj@herning.dk og lave en aftale.
gruppe

Om projektet

Udbygningen og moderniseringen af Hammerum Hallen foregår sideløbende med bygningen af Lindbjergskolen. Du kan følge skoleprojektet her

Hal-projektet er stadig under udvikling. Siden her bliver derfor løbende opdateret, efterhånden som detaljerne falder på plads. Det kan du følge her. Men én ting ligger helt fast: Det bliver alletiders!

Kontakt

Foreningslivet og Hammerum Hallen har i fællesskab fundet en gruppe, som har påtaget sig arbejdet omkring udvikling af projektet og indsamling af midler.

Koordinator for gruppen er Klaus Engbjerg Jacobsen.
( 28 35 28 00 / klaus.jacobsen@all-graphic.dk )

Kontaktoplysninger på Hammerum Hallens bestyrelse kan findes på www.hammerumhallen.dk

Copyright © 2018 Alletiders - Hjemmesiden er lavet af I am Web